URL - http://emperors-clothes.com/dutch/articles/milo.htm

De Niewe Kleren Van de Keizer
http://emperors-clothes.com/dutch/indexd.htm

Ontmoeting met Milosevic

Wat is mijn misdaad?

Door Nico Varkevisser en Jared Israel
Translated by Targets at http://www.targets.org/

Een week voor zijn arrestatie hadden de internationale deelnemers aan het 'Belgrado Forum' in Belgrado de gelegenheid om in klein groepsverband met de voormalige president van JoegoslaviŽ, Slobodan Milosevic, te praten. Wij maakten deel uit van twee verschillende gesprekken, die elk ruim twee uur duurden, en hieronder geven we een verslag van wat daar besproken is.

Gevraagd naar de achtergronden van de opstelling van de westerse leiders zei Milosevic:

'Ze beschuldigen mij van chauvinisme en het aanzetten tot nationalistische haat, maar dat is waanzin. Onze daden spreken voor zich: JoegoslaviŽ is het enige land in Europa dat het nationale vraagstuk heeft opgelost door grote culturele autonomie te geven aan alle groeperingen in het land, net zo goed aan de Albanezen trouwens. Dit was in wezen onze misdaad, want de Amerikaanse en Europese leiders wilden niet dat dit voorbeeld zou voortbestaan.

Dat was dus een van mijn grote fouten. De andere grote fout was dat wij regionale samenwerking voorstonden. De Amerikaanse en Europese leiders houden niet van regionale eenheid. Zij willen directe controle.

In oktober 1997 kwamen de leiders van de Zuid-Europese landen bij elkaar. Allemaal. We hadden een heel goede verstandhouding. Ik stelde voor om 'iets voor onszelf te doen, om douanerechten tussen onze landen af te schaffen'. De bijeenkomst was erg geslaagd. Ik heb geweldige persoonlijke gesprekken met de Albanese premier, Fatos Nano, gehad. We hebben het openstellen van onze grenzen besproken en hij zei tegen mij: 'Kosovo is een intern probleem van jullie land.' De boodschap van de bijeenkomst was dat wij in Zuid-Europa de zaken gingen oplossen door wederzijds overleg.

Een maand later ontving ik een brief van Kinkle (minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, red) en Vedrine (minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, red.) waarin stond dat ze zich zorgen maakten over de Albanezen in Kosovo, en toen organiseerde de BND (Duitse veiligheidsdienst) het zogenaamde UCK in 1998. Ze begonnen te schieten, vermoordden postbodes, boswachters; ze gooiden bommen in cafťs, in de buurt van groentemarkten. Wij reageerden slechts op de situatie, zoals iedere staat daarop zou hebben gereageerd.'

Het eerste dat we moeten begrijpen is dat we met een nieuw kolonialisme worden geconfronteerd, dat de aanval heeft ingezet op de nationale soevereiniteit. Dan kunnen we de krachten bundelen. In het verleden werd dit door de linkse mensen begrepen, dus imperiale machten penetreerden de linkse beweging.

'Denkt u dat de huidige economische problemen voortkomen uit de onbekwaamheid van de nieuwe autoriteiten?'

Milosevic antwoordde: 'Absoluut moedwillig gecreŽerd. De economie is verwoest. Er is veel geweld geweest; vakkundige managers zijn verdreven met geweld of door bedreigingen en vervangen door mensen die geen verstand van zaken hebben maar die wel doen wat de autoriteiten hen opdragen, namelijk de economie lamleggen en hele industrieŽn bankroet laten gaan om ze voor een habbekrats aan de grote bazen in het Westen te kunnen verpatsen. Een voorbeeld: een jaar geleden produceerden wij nog 400.000 tot 500.000 ton kunstmest per jaar, waarvan wij een deel exporteerden. Dit jaar lees ik in de krant dat we plotseling 90.000 ton moesten importeren.'

Rusland

'Ik denk dat onze strijd heeft geholpen om de Russen wakker te schudden uit de bijna hypnotische slaap, waarin Amerika ze gesust heeft met de overtuiging dat hun toekomst afhangt van de Wereldbank en het IMF. Honderden miljarden worden uit Rusland gesleept en zij verdoen hun tijd met het onderhandelen over die armzalige IMF-leningen.

De vraag voor de Russen is: wanneer zullen ze zich de noodzaak van en het vermogen om de zaken in eigen handen te nemen, realiseren? Het is namelijk niet mogelijk om het spelletje van de Amerikanen te spelen en te winnen. Ze hebben de controle over het hele internationale banksysteem.'

De massamedia

'Ze beschuldigen mij ervan als een dictator te hebben opgetreden. Dat is belachelijk. De oppositie had het grootste deel van de media, die voor 95 procent in commerciŽle handen waren, onder controle. In Kosovo hadden de Albanezen meer dan twintig verschillende kranten tot hun beschikking.

We hadden geen enkele politieke gevangene in onze gevangenissen. Nu komen de autoriteiten met zogenaamde amnestiewetten, waardoor UCK-terroristen worden vrijgelaten, die wij hadden opgepakt voor het doden van kinderen. Het gebeurt onder het mom van politieke vrijheid, ik zie het als een stimulans voor meer terrorisme.'

'Waar vond de grote onderdrukking plaats, waar bestond die zogenaamde dictatuur uit? '

'In die dagen kon Rugova (de leider van de Albanese afscheidingsbeweging) in Belgrado een persconferentie houden, vrij rondlopen, lunchen en alles en iedereen bekritiseren. Niemand viel hem lastig. Ze beschuldigen mij van enkele moorden die in die tijd plaatsvonden. Maar wie zijn er vermoord? De minister van Vluchtelingen, een lid van Links JoegoslaviŽ. De premier van Vojvodina, lid van de SPS. De directeur van de Joegoslavische Luchtvaartmaatschappij, een vriend van mij sinds het gymnasium. Vermoord. Dat waren mensen waar ik mee samenwerkte, vrienden van mij, betrokken bij belangrijk werk.

Als een misdaad plaatsvindt, is het dan niet logisch om je af te vragen wie er voordeel bij heeft? Er werden geen oppositieleden vermoord, alleen onze mensen. Is het niet voor de hand liggend dat de moorden een poging waren om de mensen die voor onze regering werkten, te intimideren? Dat ze uitgevoerd werden ten faveure van onze buitenlandse tegenstanders?

De televisie van de oppositie wisselde deze constante stroom van aanvallen op mij af met uit Amerika geÔmporteerde programma's. Verleidelijke beelden, een en al glitter, maar zonder enige inhoud - vooral verleidelijk voor jongeren. Dit wordt over de hele wereld gedaan. Het is een aanval op de cultuur. En natuurlijk tussen de programma's door steeds weer dezelfde leugens over mij.

Natuurlijk had dit effect. De mensen in dit land zijn niet gewend aan de Amerikaanse manier van adverteren, waarin iedere leugen acceptabel is en bewijs alleen bestaat uit herhaling van het genoemde.

De oppositie leerde de technieken van de Amerikanen. Let wel, ik zeg nu 'oppositie', maar in feite was er geen oppositie in ServiŽ. Er was een Vijfde Zuil en die werd gefinancierd door de mensen die ons gebombardeerd hebben.'

Oorlogsmisdaden

'Natuurlijk werden er oorlogsmisdaden gepleegd. Maar door wie? Door de terroristen, die gruwelijkheden begingen als normale gang van zaken. Door de NAVO, die nooit onze militaire doelen raakte, maar die onze scholen bombardeerde, onze ziekenhuizen en onze woningen. Die clusterbommen op onze markten gooide en bommen afwierp die versterkt waren met verarmd uranium.

Dat zijn oorlogsmisdaden. En de ergste van allemaal: ze waren de aanstichters van een illegale en agressieve oorlog.

Alle acties op dit moment zijn gericht op het verhullen van de criminele verantwoordelijkheid van Clinton, Albright, Blair, SchrŲder, Solana en alle anderen. Dat zijn de ergste oorlogsmisdadigers.

Maar zij beschuldigen mij. Ze zeggen dat ik de slachting van Albanezen in Kosovo heb bevolen. Om dit te bewijzen stuurden ze forensische deskundigen naar Kosovo, die op zoek gingen naar gruwelijkheden. Dit was alleen maar propaganda, geen wetenschappelijk onderzoek. Het was theater - opgezet voor de media. Van iedere stap die deze onderzoekers zette, werd tot in den treuren verslag gedaan: ze zoeken naar lijken. Door al die ophef moesten mensen wel gaan geloven dat er daadwerkelijk lijken waren om naar te zoeken.

Het nieuws dat ze op zoek waren werd groot uitgemeten, maar het nieuws dat er niks gevonden werd, werd amper gemeld. In mijn mening zijn er nog steeds veel mensen in uw landen, die geloven dat wij genocide tegen onze Albanese burgers hebben gepleegd.

Weet u, tijdens een ontmoeting met Holbrooke vroeg ik hem waarom hij ons wilde bombarderen. 'Jullie beweren dat het om de Albanezen draait, maar ik denk dat jullie helemaal niks om de Albanezen geven. Ik geef om de Albanezen. Jullie geven alleen maar om jullie macht in Europa.' Daarop antwoordde hij: 'Natuurlijk. Wij moeten een grootmacht zijn.' Waarop ik zei: 'Misschien. Maar waarom moet daarvoor ons bloed vloeien?'

'Nu ik reeds ben veroordeeld door de media willen ze me terechtstellen in Den Haag, wat een neptribunaal is zonder wettelijke basis. De Amerikanen hebben het ingesteld als een wapen, een onderdeel van de genocide tegen de ServiŽrs. Af en toe arresteren ze een islamitische of Kroatische fascist om een soort van evenwicht te suggereren, maar het doel is duidelijk de bevolking te demoraliseren door het elimineren van leiders die de misdaad begingen om zich te verzetten.

En we hebben nu ook al rechtspraak in Den Haag-stijl in Belgrado. Ze hebben nota bene de directeur van RTS, de Servische televisiezender, gearresteerd onder de beschuldiging dat hij verantwoordelijk zou zijn voor de slachtoffers die vielen toen de NAVO het RTS-gebouw bombardeerde.'

De coup van 5 oktober in Belgrado

'Na de coup ben ik afgetreden als president. Dat had ik niet hoeven doen. We hadden een tegenaanval kunnen lanceren. Maar wij, dat wil zeggen de regeringsleiders, hebben de situatie besproken. We vroegen onszelf af wat er werkelijk aan de hand was. En we kwamen tot de conclusie dat buitenlandse elementen deze gebeurtenissen hadden opgezet als provocatie, om een burgeroorlog uit te lokken, een bloedbad te creŽren, de ServiŽrs elkaar af te laten maken. Om voorwaarden te scheppen voor een interventie.

We vonden dat het beter was om af te treden, om de Vijfde Zuil de macht te schenken en om ons te organiseren voor een politieke tegenaanval.

We hebben directe ervaring met oorlog voeren. Te veel ervaring. En we weten dat het - indien mogelijk - beter is om geweld te voorkomen. Er gaat zoveel verloren in geweldsconflicten, mensenlevens die nooit meer vervangen kunnen worden. Als de mogelijkheid er is, is het beter om de strijd in de politieke sfeer te voeren.

Daarom trad ik dus af. Dat was voor de Amerikanen een grote verrassing. Ik heb me laten vertellen dat Albright op 6 oktober Steve Erlanger (van de NY Times) nogal van streek opbelde: 'Is het mogelijk dat hij is afgetreden?' Ze kon het niet geloven. Het had al hun plannen in de war gegooid.'

Vredesakkoorden van juni 1999

'Eind mei (1999) kwamen de Russen met een voorstel voor vrede, het zogenaamde Jeltsin-vredesplan. Het was uitstekend. Daarna hadden de Russen een bijeenkomst met de Amerikanen in Finland, en toen Tsjermodin met het plan in Belgrado arriveerde was het compleet veranderd. Er was sprake van volledige terugtrekking van Joegoslavische troepen, VN-bezetting, Kosovo werd onafhankelijk van JoegoslaviŽ. Wij vroegen hoe we konden weten dat het niet tot bezetting door de VN en terrorisme door het UCK zou leiden. Tsjermodin garandeerde ons als broeders, dat de Russische regering dat niet zou tolereren.

Wat konden we doen? Aan de ene kant beloofden de Russen dat ze de NAVO niet de boel zouden laten overnemen. Aan de andere kant was er sprake van een duidelijke bedreiging. De NAVO was begonnen met bombardementen op Kosovo. Als we het voorstel niet zouden accepteren, zouden de Russen hun steun intrekken en zouden wij in de internationale media veroordeeld worden als oorlogszuchtige monsters, die niet eens een vredesvoorstel van hun broeders, de Russen, wilden aannemen. Dus besloten we om het te ondertekenen. Onze regeringsleiders hebben het besproken en daarna is het in het parlement besproken, waarna werd gestemd voor het ondertekenen van het akkoord.

De Niewe Kleren Van de Keizer
http://emperors-clothes.com/dutch/indexd.htm